Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Carpworld.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Carpworld B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze webshop aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carpworld B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webshop her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Carpworld B.V.

Geen garantie op juistheid

Voor de producten die op onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen en statussen van de voorraad. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Carpworld B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Carpworld B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Carpworld B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Carpworld.com op deze pagina.

* We zullen nooit jouw e-mail adres met iemand delen.
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...